حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
TOP GOLF CO.,LTD 86--13925528791 cindy@golf-cartparts.com
اخبار قیمت دریافت کنید
خانه - اخبار - از مشتریان برای بازدید از کارخانه برای بحث استقبال کنید

از مشتریان برای بازدید از کارخانه برای بحث استقبال کنید

August 1, 2017

کارخانه ما یک خط تولید سفارشی جدید افتتاح کرده است و از مشتریان برای سفارشی کردن چرخ دستی های گلف و لوازم جانبی چرخ دستی گلف در مقادیر زیاد استقبال می کند.